O PTK

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zostało powołane w 1954 roku.

Jego misją jest:

  • profilaktyka i zwalczanie chorób serca oraz promocja i ochrona zdrowia w zakresie kardiologii wśród społeczeństwa
  • inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kardiologii
  • współudział w kształceniu lekarzy i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii

W strukturach PTK znajduje się 19 oddziałów terytorialnych oraz 21 Sekcji tematycznych z poszczególnych działów kardiologii.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest członkiem European Society of Cardiology oraz World Heart Federation.

Obecnym Prezesem PTK jest Prof. Piotr Hoffman (Kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca,Instytut Kardiologii w Aninie).

Jednym z najważniejszych działań, jakie zostały podjęte w obecnej kadencji, jest realizacja kampanii „Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli”, mającą na celu zwrócenie uwagi na problem drastycznego wzrostu czynników ryzyka chorób serca wśród dzieci. W Polsce najszybciej w Europie przybywa liczba dzieci z nadwagą i otyłością, dyslipidemią, cukrzycą, wcześniej pojawia się nadciśnienie tętnicze. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne proponuje działania zapobiegawcze - edukację prozdrowotną, która powinna objąć dzieci już w wieku przedszkolnym.